61 thí sinh đạt 29,5 điểm nhưng trượt đại họcTheo Bộ GD-ĐT, phân tích dữ liệu tuyển sinh quốc gia cho thấy, cả nước có 10 trường với 12 ngành có điểm chuẩn từ 29,5 điểm trở lên (tính theo thang điểm 30), riêng khối công an nhân dân là 6 trường, quân đội 1 trường. 3 trường dân sự còn lại gồm Trường ĐH Hồng Đức (2 ngành), Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn – ĐH Quốc gia Hà Nội (2 ngành) và Trường ĐH Ngoại thương.

Trường ĐH Khoa học Xã hội và nhân văn có 2 ngành điểm chuẩn từ 29,5 điểm trở lên là Hàn Quốc học và Đông phương học. Ngành Hàn Quốc học có điểm chuẩn 30 điểm khối C00; ngành này khối C00 chỉ lấy với 10 (trên tổng số 40) chỉ tiêu.

Ngành Đông phương học lấy điểm chuẩn 29,8 điểm với khối C00; ngành này khối C00 chỉ lấy 15 (trên tổng số 40) chỉ tiêu. Nhưng các khối thi khác của 2 ngành này điểm chuẩn cũng không quá cao (từ 25,6 đến 27,9 điểm).

Trường ĐH Ngoại thương có ngành ngôn ngữ Trung Quốc điểm chuẩn 39,35/40 (trong đó môn tiếng Trung nhân hệ số 2). Ngành này có tổng cộng 90 chỉ tiêu, nhưng chỉ có 30 chỉ tiêu dành cho phương thức xét dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT (60 chỉ tiêu xét theo phương thức khác).

Có 130 thí sinh có điểm xét tuyển từ 29,5 (thang điểm 30) trở lên trượt nguyện vọng 1. Trong đó, 69 em đã đỗ nguyện vọng khác, còn lại 61 em không đỗ nguyện vọng nào. Trong 61 em không đỗ nguyện vọng nào, hầu hết là thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào các trường công an, quân đội.

Cụ thể như sau:

Tuyển sinh 2021: 61 thí sinh đạt 29,5 điểm nhưng trượt đại học - ảnh 1

\n

Trong số 61 em đạt 29,5 điểm mà không trúng tuyển nguyện vọng nào, có 60 em chỉ đặt 1 nguyện vọng, 1 em còn lại cũng chỉ đặt 2 nguyện vọng.

Trong 61 em nêu trên, có 59 em đăng ký NV1 vào các trường công an, quân đội thì đều chỉ có 1 nguyện vọng, trong đó 57 em tốt nghiệp từ năm 2019 trở về trước.

Học viện Chính trị công an nhân dân là đơn vị có nhiều nhất số lượng thí sinh đạt 29,5 điểm nhưng trượt NV1 (67 em, trong đó 17 em đã đỗ nguyện vọng khác, 50 em trượt ĐH). Được biết, Học viện Chính trị công an nhân dân chỉ có 40 chỉ tiêu, nhưng có tới 800 thí sinh đăng ký NV1.

2 em còn lại trong 61 em đạt 29,5 điểm nhưng trượt ĐH là thí sinh đăng ký xét tuyển vào Trường ĐH Hồng Đức. Trường này có 2 ngành điểm chuẩn trên 29,5, đều là sư phạm chất lượng cao (trong đó, ngành sư phạm ngữ văn có điểm chuẩn 30,5; sư phạm lịch sử có điểm chuẩn 29,75). Hai ngành này đều là những ngành được tỉnh Thanh Hóa có chế độ ưu đãi đặc biệt để thu hút thí sinh giỏi, trong khi chỉ tiêu mỗi ngành chỉ 15 em.

Bộ GD-ĐT nhận định, các trường công an, quân đội có cách tính điểm xét khá phức tạp (kết hợp cả điểm học bạ), cùng với nhiều tiêu chí, điều kiện khác nên việc phân tích dữ liệu và việc đỗ hay trượt ở đây không có nhiều ý nghĩa.

Trước các ý kiến cho rằng, năm nay “lạm phát” điểm chuẩn vì đề thi quá dễ, theo Bộ GD-ĐT, suy đoán này thiếu căn cứ. Số thí sinh có tổng điểm thi tốt nghiệp THPT 3 môn ở mọi tổ hợp từ 27 điểm trở lên chiếm 4,7%/tổng số hơn 1 triệu thí sinh dự thi, và đây là một tỷ lệ phù hợp với thực thế phân hóa học sinh trong quá trình dạy học ở phổ thông.

Source link