[A10-CT) The film was so ________! There was no happy ending for any of the characters.


 • Câu hỏi:

  The film was so ________! There was no happy ending for any of the characters.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  The film was so depressing! There was no happy ending for any of the characters.

  Tính từ có đuôi -ing miêu tả sự vật như thế nào, cụ thể trong câu này là Bộ phim thật buồn

  Dịch: Bộ phim thật buồn! Không có một kết thúc có hậu cho bất kỳ nhân vật nào.

  ADSENSE

 • ==================
  hoctracnghiem.com chia sẻ đến các bạn Bộ đề trắc nghiệm theo bài học môn Anh 10 CTST. Các câu trắc nghiệm có đáp án chi tiết giúp các bạn đối chiếu, tham khảo để đánh giá năng lực bản thân. Chúc các em thành công và đạt kết quả cao trong học tập.  Source link