[A10-KN] She is the ______ daughter in the family.


 • Câu hỏi:

  She is the ______ daughter in the family.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  So sánh hơn nhất của tính từ ngắn: the + adj – est 

  Old => eldest/ oldest

  Cả oldest và eldest đều dùng ở trong trường hợp này, tuy nhiên nếu trong một nhóm người, người nào lớn tuổi nhất thì ta nói người đó là “eldest”, đặc biệt nếu là anh chị em trong gia đình, thì eldest là người sinh ra trước tiên, tức là anh cả hay chị cả.

  => She is the eldest daughter in the family.

  Dịch: Chị gái tôi là chị cả trong gia đình

  Đáp án cần chọn là: C

  ADSENSE

 • ==================
  hoctracnghiem.com chia sẻ đến các bạn Bộ đề trắc nghiệm theo bài học môn ANH 10. Các câu trắc nghiệm có đáp án chi tiết giúp các bạn đối chiếu, tham khảo để đánh giá năng lực bản thân. Chúc các em thành công và đạt kết quả cao trong học tập.  Source link