Bài tập cuối chương 3 – TOAN7 – CDTóm tắt lý thuyết 1.1. Hình hộp chữ nhật – Hình lập phương a) Hình hộp chữ nhật – Có 6 mặt, 12 cạnh, 8 đỉnh, 4 đường chéo. – Các mặt đều là hình chữ nhật. – Các cạnh bên bằng nhau. b) Hình lập phương – Có 6 mặt, 12 cạnh, 8 đỉnh, …Source link