Bài tập cuối chương 4 – TOAN7 – CDTóm tắt lý thuyết 1.1. Góc ở vị trí đặc biệt a) Hai góc kề nhau Hai góc có đỉnh chung, có một cạnh chung và hai cạnh còn lại nằm về hai phía của đường thẳng chứa cạnh chung đó. b) Hai góc bù nhau. Hai góc kề bù Hai góc bù nhau là …Source link