Giải bài 4.3 trang 50 SGK Toán 10 Kết nối tri thức tập 1Chứng minh rằng tứ giác ABCD là một hình bình hành khi và chỉ khi \(\overrightarrow {BC}  = \overrightarrow {AD}.\)

Phương pháp giải

Chứng tỏ hai véc tơ \(\overrightarrow {AD} \) và \(\overrightarrow {BC}\) và AD = BC

Hướng dẫn giải

Tứ giác ABCD là một hình bình hành \( \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}AD//\;BC\\AD = BC\end{array} \right.\)

\( \Leftrightarrow \) Hai vecto \(\overrightarrow {AD} \) và \(\overrightarrow {BC} \) cùng hướng và AD = BC.

\( \Leftrightarrow \overrightarrow {BC}  = \overrightarrow {AD} .\) (đpcm)Source link