[H10-CT] Cho X,Y và T là ba nguyên tố liên tiếp trong 1 chu kì, tổng số hạt p của các hợp chất XH3, YO2 và T2O7 là 140 hạt. Xác định Y biết ZT > ZY > ZX và ZH = 1; ZO = 8.


 • Câu hỏi:

  Cho X,Y và T là ba nguyên tố liên tiếp trong 1 chu kì, tổng số hạt p của các hợp chất XH3, YO2 và T2O7 là 140 hạt. Xác định Y biết ZT > ZY > ZX và ZH = 1; ZO = 8.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chọn đáp án: A

  Giải thích:

  Tổng số hạt p của các hợp chất XH3, YO2 và T2O7 là 140 hạt

  → ZX + 3ZH + ZY + 2ZO + 2ZT + 7ZO = 140    (1)

  → ZX + 3.1 + ZY + 2.8 + 2ZT + 7.8 = 140

  → ZX + ZY + 2ZT = 65    (1)

  Cho X, Y và T là ba nguyên tố liên tiếp trong 1 chu kì và ZT > ZY > ZX

  → ZY = ZX +1    (2)

  ZT = ZY+1 = ZX + 2    (3)

  Thay (2) và (3) vào (1) ta có

  ZX + ZX + 1 + 2.(ZX + 2) = 65

  ZX = 15 → X là P

  ZY = 16 → Y là S

  ZT= 17 → T là Cl

  ADSENSE

 • ==================
  hoctracnghiem.com chia sẻ đến các bạn Bộ đề trắc nghiệm theo bài học môn HOÁ 10. Các câu trắc nghiệm có đáp án chi tiết giúp các bạn đối chiếu, tham khảo để đánh giá năng lực bản thân. Chúc các em thành công và đạt kết quả cao trong học tập.  Source link