[H10-CT] Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, nguyên tố X ở nhóm IA, nguyên tố Y ở nhóm VIA. Công thức của hợp chất tạo thành từ 2 nguyên tố trên có dạng là


 • Câu hỏi:

  Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, nguyên tố X ở nhóm IA, nguyên tố Y ở nhóm VIA. Công thức của hợp chất tạo thành từ 2 nguyên tố trên có dạng là

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Do X dễ nhường 1 electron để đạt cấu hình bền vững → X có số oxi hóa +1

  Y dễ nhận 2 electron để đạt cấu hình bền vững → Y có số oxi hóa -2

  → Công thức phù hợp là X2Y

  ADSENSE

 • ==================
  hoctracnghiem.com chia sẻ đến các bạn Bộ đề trắc nghiệm theo bài học môn HOÁ 10. Các câu trắc nghiệm có đáp án chi tiết giúp các bạn đối chiếu, tham khảo để đánh giá năng lực bản thân. Chúc các em thành công và đạt kết quả cao trong học tập.  Source link