[H10-KN] Nguyên tố X có cấu hình e là: 1s22s22p63s23p4. Kết luận không đúng là 


 • Câu hỏi:

  Nguyên tố X có cấu hình e là: 1s22s22p63s23p4. Kết luận không đúng là 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  A đúng

  B  đúng

  C sai X thuộc nhóm VIA

  D đúng 

  ADSENSE

 • ==================
  hoctracnghiem.com chia sẻ đến các bạn Bộ đề trắc nghiệm theo bài học môn Hoá 10. Các câu trắc nghiệm có đáp án chi tiết giúp các bạn đối chiếu, tham khảo để đánh giá năng lực bản thân. Chúc các em thành công và đạt kết quả cao trong học tập.  Source link