Mở hệ thống thanh toán lệ phí tuyển sinh trực tuyến đến 17 giờ ngày 13-9Bộ GD-ĐT cho biết sẽ tiếp tục mở hệ thống thanh toán lệ phí tuyển sinh trực tuyến đến 17 giờ ngày 13-9.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2022. Ảnh: QUANG PHÚC

Trước đó, để đảm bảo việc nộp lệ phí đăng ký xét tuyển vào đại học của thí sinh diễn ra an toàn, thông suốt, tránh lượng lớn truy cập, gây quá tải hệ thống, Bộ GD-ĐT phân chia lịch mở hệ thống thanh toán theo các tỉnh thành (dựa trên phiếu đăng ký của thí sinh).

Bộ GD-ĐT đề nghị các Sở GD-ĐT quan tâm chỉ đạo các cơ sở giáo dục và có biện pháp phổ biến kịp thời nội dung văn bản này tới từng thí sinh trên địa bàn, đảm bảo việc thanh toán trực tuyến của các em được thông suốt, an toàn.

Các Sở GD-ĐT chỉ đạo các trường THPT chuẩn bị sẵn sàng và chủ động triển khai công tác hỗ trợ thí sinh trong các việc phổ biến, hướng dẫn thí sinh về cách thức nộp lệ phí xét tuyển trên hệ thống; nhắc nhở thí sinh chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để tham gia thanh toán trực tuyến theo tài liệu hướng dẫn thanh toán trực tuyến lệ phí xét tuyển…

Chuẩn bị phương án sẵn sàng hỗ trợ thanh toán giúp thí sinh (trên giao diện phần mềm thanh toán) trong trường hợp thí sinh không thể tự thực hiện, nhất là những em có hoàn cảnh khó khăn, ở vùng sâu, vùng xa.

PHAN THẢO/BÁO SGGP

Bài gốc

Source link