[T7-KN] Bảng sau cho biết tỉ lệ các bạn trong trường dự đoán đội vô địch giải bóng đá học sinh khối 7: Đội tuyển lớp 7A 7B 7C 7D Tỉ lệ dự đoán 15% 30% 20% 35% Biểu đồ nào dưới đây biểu diễn bảng thống kê này?

[T7-KN] Bảng sau cho biết tỉ lệ các bạn trong trường dự đoán đội vô địch giải bóng đá học sinh khối 7:</p> <p> Đội tuyển lớp</p> <p> 7A</p> <p> 7B</p> <p> 7C</p> <p> 7D</p> <p> Tỉ lệ dự đoán</p> <p> 15%</p> <p> 30%</p> <p> 20%</p> <p> 35%</p> <p>Biểu đồ nào dưới đây biểu diễn bảng thống kê này? – Học trắc nghiệm

Source link