Trả lời câu hỏi trong [Cánh Diều] Giải toán 6 hình học bài 5: Hình có trục đối xứngHướng dẫn học bài 2: Hình có trục đối xứng trang 108 sgk Toán 6 tập 1. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách “Cánh Diều” được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

I. HÌNH CÓ TRỤC ĐỐI XỨNG

Hoạt động 1: Trang 108 SGK Cánh Diều Toán 6 tập 1


II. TRỤC ĐỐI XỨNG CỦA MỘT SỐ HÌNH

Câu hỏi: Trang 109 sgk cánh diều toán 6 tập 1

Giải:

B. Bài tập và hướng dẫn giải

Bài 1 (trang 109 toán 6 tập 1 sách cánh diều)

Trong các hình 48,49.50, hình nào có trục đối xứng? nếu là hình có trục đối xứng, hãy chỉ ra trục đối xứng của hình đó

Bài 2 (trang 109 toán 6 tập 1 sách cánh diều)

Trong Hình 51, các hình từ a) đến c), hình nào có trục đối xứng? Nếu là hình có trục đối xứng, hãy chỉ ra trục đối xứng của hình đó ( kể cả màu sắc)

Từ khóa tìm kiếm: Giải sách cánh diều lớp 6, toán 6 tập 1 sách cánh diều, giải toán 6 tập 1 sách mới, bài Hình có trục đối xứng sách cánh diều , sách cánh diều nxb sư phạm.

Source link