Trả lời câu hỏi trong [Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài: Bài toán về tỉ số phần trăm


1. Tìm giá trị phần trăm của một số

Hoạt động 1: Trang 45 SGK Chân trời sáng tạo Toán 6 tập 2

Giải:

Khối lượng vàng nguyên chất có trong 100g vàng bốn số chín là:

100.99,99% = $\frac{100.99,99}{00}$ = 99,99 (gam)

Đáp số: 99,99 gam

Thực hành 1: Trang 45 SGK Chân trời sáng tạo Toán 6 tập 2

Giải:

25% của 200 000 là: 200 000$\frac{25}{100}$ = 50 000

2. Tìm một số khi biết giá trị phần trăm của số đó

Hoạt động 2: Trang 46 SGK Chân trời sáng tạo Toán 6 tập 2

Giải:

Muốn điều chế được 200 g cafein ta cần có số gam hạt cà phê là:

200 : 2,5% = $\frac{200.100}{2,5}$ = 8000 (gam)

Thực hành 2: Trang 46 SGK Chân trời sáng tạo Toán 6 tập 2

Giải:

Số x là: 500 : 12% = $\frac{500.100}{12}$ = 600 000

3. Sử dụng tỉ số phần trăm trong thực tếSource link