Trả lời câu hỏi trong [Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 hình học bài: Số đo góc. Các góc đặc biệt1. Thước đo góc

2. Cách đo góc. Số đo góc

Hoạt động 1: Trang 89 SGK Chân trời sáng tạo Toán 6 tập 2

Giải: Số đo góc xOy:

 

Thực hành 1: Trang 89 SGK Chân trời sáng tạo Toán 6 tập 2

Giải: HS tiến hành dùng thước đo 

Thực hành 2: Trang 90 SGK Chân trời sáng tạo Toán 6 tập 2

Giải:

– Mỗi góc trong Hình 2 có số đo là:

a) $40^{\circ}$                    b) $135^{\circ}$

c) $90^{\circ}$                    d) $180^{\circ}$

– Số đo của các góc trong Hình 4: HS thực hành đo

4. Các góc đặc biệt

Hoạt động 2: Trang 91 SGK Chân trời sáng tạo Toán 6 tập 2

Giải:

a) $\widehat{nBm} = 90^{\circ}$

b) $\widehat{pCq} <  90^{\circ}$

c) $\widehat{xAy} > 90^{\circ}$

 Source link