Trả lời câu hỏi trong [Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 21: Hình có trục đối xứng


1. Hình có trục đối xứng trong thực tế

Hoạt động 1: Trang 99 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải:

Khi hai cánh của con bướm gập lại, thì hai cánh của nó chồng khít nên nhau.

Hoạt động 2: Trang 99 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải:

Khi gấp hai nửa đường tròn thì chúng sẽ chồng vừa vặn lên nhau.

Hoạt động 3: Trang 99 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải:

Hình được cắt có hai phần giống nhau

Luyện tập: Trang 99 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải:

1) Những hình có trục đối xứng là: A, B, H, E

2) Những hình có trục đối xứng là : a)

3) Một số ví dụ về hình có trục đối xứng: mặt bàn, cái mâm, viên bi, …

2. Trục đối xứng của một số hình phẳng

Hoạt động 4: Trang 100 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải:

Trục đối xứng của hình tròn là đường thẳng đi qua tâm của hình tròn đó.

Hoạt động 5: Trang 100 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải:

Trục đối xứng của hình thoi là đường thẳng đi qua đường chéo của nó.

Hình thoi có 2 trục đối xứng

Hoạt động 6: Trang 100 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải:

Trục đối xứng của hình chữ nhật là đường thẳng đi qua trung điểm của hai cạnh đối diện của hình chữ nhậtSource link