Trả lời câu hỏi trong [Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 38 : Dữ liệu và thu nhập dữ liệu.


1. Dữ liệu thống kê

Hoạt động 1: Trang 75  toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức

Giải:

a.Nhiệt độ cao nhất trong các ngày từ 11-14-2019 đến 20-4-2019 là : 34 , 29 , 28, 31 , 26 , 28 , 26 , 29 , 31 , 28.

b.Những ngày trong các ngày  từ 11-14-2019 đến 20-4-2019 dự báo không mưa là: 

ngày 13, 16, 18 , 19 , 20.

Hoạt động 2: Trang 76  toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức

Giải:

Thông tin là số là nhiệt độ cao nhất , nhiệt độ thấp nhất .

Thông tin không phải là số là : ngày có mây  không mưa , ngày mưa có mưa.

Câu hỏi 1: Trang 76  toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức 

Giải:

Ví dụ dữ liệu về số  :

Chiều cao của các bạn học sinh trong lớp 9A là : 153 cm ; 154 cm ; 169 cm ; 178 cm ; 155 cm

Ví dụ về dữ liệu không phải là số :

Những ngày trong tháng 3 Liên đi học .

Luyện tập 1: Trang 76 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức

Giải:

a.Dãy số liệu là : (1) Số học sinh các lớp 6 trong trường.

b.(2) Dữ liệu không hợp lí là : rượu vang 

Tranh luận : Trang 77 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức

Giải:

Em đồng ý với vuông và tròn.

2. Thu nhập dữ liệu thống kê

Luyện tập 2 : Trang 78  toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức

Giải:

Ngoài thông tin này , em còn thu được thông tin những bạn được điểm 8 trong tổ Một.Source link