Trắc nghiệm Địa lí 10 Chương 11 Bài 40 – Địa 10 – CT


 • Câu 1:

  Diện tích rừng trên thế giới bị thu hẹp nghiêm trọng chủ yếu do đâu?

  • A.
   Xây dựng nhiều thuỷ điện
  • B.
   Đẩy mạnh khai khoáng
  • C.
   Sự tàn phá của chiến tranh
  • D.
   Việc khai thác quá mức
 • Câu 2:

  Loài người đang đứng trước mâu thuẫn giữa sự phát triển nào?

  • A.
   Tài nguyên và sự phát triển nền sản xuất xã hội
  • B.
   Tài nguyên và sự phát triển khoa học công nghệ
  • C.
   Sản xuất xã hội và sự phát triển khoa học kĩ thuật
  • D.
   Sản xuất xã hội và phát triển chất lượng cuộc sống
 • Câu 3:

  Hội nghị thượng đỉnh về trái đất được tổ chức năm 1992 ở thành phố nào sau đây?

  • A.
   La Hay
  • B.
   Rio de Janero
  • C.
   Luân Đôn
  • D.
   New York
 • Câu 4:

  Biểu hiện của tăng trưởng xanh không phải là yếu tố nào?

  • A.
   Xanh hoá lối sống, tiêu dùng bền vững
  • B.
   Xanh hoá trong hoạt động sản xuất
  • C.
   Giảm thiểu sử dụng năng lượng tái tạo
  • D.
   Giảm thiểu phát thải khí nhà kính
 • Câu 5:

  Nguyên nhân nào sau đây làm suy thoái nhanh đất trồng ở các nước đang phát triển?

  • A.
   Phát rừng trồng đồng cỏ
  • B.
   Đốn rừng trên quy mô lớn
  • C.
   Nông nghiệp quảng canh
  • D.
   Xuất khẩu các khoáng sản
 • Câu 6:

  Vấn đề sử dụng hợp lí và bảo vệ tài nguyên, môi trường hiện nay có ý nghĩa cấp thiết trên bình diện với quy mô như thế nào?

  • A.
   Các nước kinh tế phát triển
  • B.
   Các nước đang phát triển
  • C.
   Toàn thế giới
  • D.
   Từng châu lục
 • Câu 7:

  Biểu hiện của tăng trưởng xanh trong nông nghiệp không phải là gì?

  • A.
   Phục hồi các nguồn tài nguyên sinh thái
  • B.
   Sử dụng tài nguyên thiên nhiên hiệu quả
  • C.
   Duy trì, nâng cao năng suất và lợi nhuận
  • D.
   Phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn
 • Câu 8:

  Những biện pháp nào sau đây cần được thực hiện để góp phần bảo vệ môi trường ở các nước đang phát triển?

  • A.
   Xoá đói, giảm nghèo, thu hút mạnh đầu tư của các nước ngoài
  • B.
   Áp dụng khoa học công nghệ mới, nâng cao đời sống nhân dân
  • C.
   Phát quang rừng làm đồng cỏ và tập trung tự túc lương thực
  • D.
   Tăng cường khai thác khoáng sản, khai thác rừng quy mô lớn
 • Câu 9:

  Các quốc gia như EU, Nhật Bản, Hoa Kì có đặc điểm chung là gì?

  • A.
   Sử dụng nhiều loại năng lượng mới nhất
  • B.
   Nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú
  • C.
   Trung tâm phát tán khí thải lớn của thế giới
  • D.
   Ít phát tán khí thải so với các nước khác
 • Câu 10:

  Nước ta, diện tích đồi núi trọc ngày càng tăng ở vùng núi, hoang mạc hóa diễn ra mạnh ở vùng ven biển là do đâu?

  • A.
   Khai thác khoáng sản năng lượng và kim loại
  • B.
   Phát triển du lịch sinh thái, biển và hải đảo
  • C.
   Xây dựng các khu dự trữ sinh quyển thế giới
  • D.
   Di canh, di cư, phá rừng và biến đổi khí hậuSource link