Trắc nghiệm Lịch sử 10 Chủ đề 3 Bài 6 – SỬ 10 – KN


 • Câu 1:

  Văn minh Hy :Lạp- La Mã cổ đại hình thành ở đâu?

  • A.
   Bán đảo Tây Âu
  • B.
   Bán đảo Bắc Âu
  • C.
   Bán đảo Nam Âu
  • D.
   Bán đảo Đông Âu
 • Câu 2:

  Ngành kinh tế chủ đạo của người Hy Lạp- La Mã cổ đại là: 

  • A.
   Nông nghiệp và thương nghiệp 
  • B.
   Nông nghiệp và thủ công nghiệp 
  • C.
   Thủ công nghiệp và thương nghiệp
  • D.
   Nông nghiệp 
 • Câu 3:

  Người La Mã xây dựng một loại chữ viết riêng cho dân tộc mình:

  • A.
   Chữ hình nêm
  • B.
   Chữ tượng hình 
  • C.
   Chữ La-tinh
  • D.
   Chữ Hin-đi 
 • Câu 4:

  Hai tác phẩm đặt nền móng cho văn học Hy Lạp- La Mã cô đại là: 

  • A.
    I-li-át và Ô-đi-xê
  • B.
   Ramayana, Mahabharata 
  • C.
   Pha Lắc, Phạ Lam 
  • D.
   Ram-ma-y-a-na Ka-ka-win, Riêm kê 
 • Câu 5:

  Phong trào văn hóa Phục hưng ra đời nhằm mục đích gì: 

  • A.
   Xóa bỏ thành tựu văn minh Hy Lạp- La Mã
  • B.
   Phục hưng những thành tựu và giá trị của nền văn minh Hy Lạp- La Mã cổ đại. 
  • C.
    Thiết lập nền văn hóa mới chịu sự chi phối của nhà thờ.
  • D.
   Đáp án A và C đúng
 • Câu 6:

  Điểm khác nhau giữa sự hình thành văn minh phương Đông và phương Tây là:

  • A.
   Văn minh phương Đông hình thành trên các dòng sông lớn, văn minh phương Tây hình thành trên các bán đảo, ven vùng vịnh.
  • B.
   Văn minh phương Tây hình thành trên các dòng sông lớn, văn minh phương Đông hình thành trên các bán đảo, ven vùng vịnh. 
  • C.
   Văn minh phương Đông hình thành trên các cao nguyên, văn minh phương Tây hình thành trên các dòng sông lớn. 
  • D.
   Văn minh phương Đông hình thành từ các dòng sông lớn, văn minh phương Tây hình thành trên các cao nguyên đá. 
 • Câu 7:

  Sản xuất nông nghiệp ở khu vực Địa Trung Hải thời kì cổ đại chủ yếu là

  • A.
   Trồng trọt lương thực, thực phẩm
  • B.
   Chăn nuôi gia súc, gia cầm
  • C.
   Trồng những cây lưu niên có giá trị cao như nho, ô lia, cam chanh
  • D.
   Trồng cây nguyên liệu phục vụ cho các xưởng sản xuất
 • Câu 8:

  Đất đai Địa Trung Hải thời kì cổ đại chủ yếu là

  • A.
   Đất đồi núi, không màu mỡ, khô và rắn.
  • B.
   Đất phù sa màu mỡ.
  • C.
   Đất bùn, mềm và ẩm dễ canh tác
  • D.
   Đất sét ẩm, có khả năng giữ nước tốt. 
 • Câu 9:

  Hệ chữ cái A, B, C và hệ chữ số La Mã (I, II, III, ….) là thành tựu của cư dân

  • A.
   Trung Quốc
  • B.
   Ấn Độ
  • C.
   Ba Tư
  • D.
   Hi Lạp – Rôma 
 • Câu 10:

  Người Hi Lạp và Rô ma đã có một phát minh và cống hiến lớn cho loài người là

  • A.
   Hệ thống chữ cái.
  • B.
   Những hiểu biết về biển.
  • C.
   Tìm ra lửa.     
  • D.
   Phát minh ra thuốc súng. Source link