Trắc nghiệm Sinh học 10 Bài 20 – SINH 10 – CD


 • Câu 1:

  Tên thay thế của oxy trong hệ thống vận chuyển electron là gì?

  • A.
   Chất liên kết hydro
  • B.
   Oxy không có tên thay thế
  • C.
   Lò phản ứng khuếch tán
  • D.
   Bộ nhận điện tử
 • Câu 2:

  Mất bao lâu để hoàn thành quá trình lên men đối với rượu vang trắng?

  • A.
   1-3 ngày
  • B.
   3-5 ngày
  • C.
   5-7 ngày
  • D.
   7-11 ngày
 • Câu 3:

  Nếu một nhà sản xuất rượu muốn tạo ra một loại rượu có màu đỏ đậm, thì điều nào sau đây không nên được thực hiện?

  • A.
   Chắt bỏ nước trái cây trước khi lên men trên da
  • B.
   Lên men ở nhiệt độ cao
  • C.
   Sử dụng toàn bộ cụm
  • D.
   Đấm xuống ít nhất một lần một ngày
 • Câu 4:

  Sinh vật được sử dụng để điều chế sonti là?

  • A.
   Rhizopus sonti
  • B.
   Aspergillus oryzae
  • C.
   Lactobacillus vermiformis
  • D.
   Saccharomyces pyriformis
 • Câu 5:

  Trong sản xuất rượu vang sủi bọt, cuvee là?

  • A.
   lồng dây giữ nút chai tại chỗ
  • B.
   bổ sung đường ngay trước khi đóng nút
  • C.
   bổ sung đường / men vào rượu cơ bản
  • D.
   rượu đế
 • Câu 6:

  Ales là loại bia mà quá trình lên men được thực hiện bằng cách sử dụng?

  • A.
   men đầu
  • B.
   men đáy
  • C.
   một trong hai điều trên
  • D.
   men giữa
 • Câu 7:

  Trong điều kiện khí hậu nóng, nho bị mất tính axit vì?

  • A.
   đủ axit tartaric không được tạo ra
  • B.
   không đủ axit malic được tạo ra
  • C.
   phân hủy axit malic
  • D.
   phân hủy axit tartaric
 • Câu 8:

  Natri hoặc kali meta bi sulphat được thêm vào nho nghiền để?

  • A.
   tăng cường hợp chất tạo hương vị
  • B.
   kiểm soát các sinh vật không mong muốn
  • C.
   duy trì độ pH
  • D.
   tất cả những điều trên
 • Câu 9:

  Lên men malolactic?

  • A.
   tạo ra axit lactic
  • B.
   giảm tổng lượng axit
  • C.
   sản xuất diacetyl
  • D.
   tất cả đều đúng
 • Câu 10:

  Quá trình ủ mạch nha cho phép amylase mạch nha và proteinase phân hủy tinh bột và protein để?

  • A.
   glucose và peptone cũng như peptit
  • B.
   glucose và axit amin
  • C.
   maltose và peptone cũng như peptit
  • D.
   maltose và các axit aminSource link