Trắc nghiệm Sinh học 10 Bài 22 – SINH 10 – CD


 • Câu 1:

  Kỹ thuật nào sau đây không dùng để chẩn đoán vi rút HIV?

  • A.
   PCR
  • B.
   Western Blot
  • C.
   ELISA
  • D.
   Thử nghiệm Widal
 • Câu 2:

  Virus gây bệnh cúm có hình gì?

  • A.
   Hình que
  • B.
   Hình xoắn
  • C.
   Hình cầu
  • D.
   Hình hỗn hợp
 • Câu 3:

  Hai mô bình thường nào chịu được xạ trị tốt, khiến bức xạ trở thành phương pháp điều trị hiệu quả các khối u ở các mô này?

  • A.
   Gan và ruột
  • B.
   Xương và não
  • C.
   Phổi và ruột
  • D.
   Bụng và cơ
 • Câu 4:

  Sự chuyển trực tiếp vật chất di truyền giữa hai tế bào vi khuẩn tham gia tạm thời là gì?

  • A.
   Sự tiếp hợp
  • B.
   Chuyển đổi
  • C.
   Truyền tải
  • D.
   Tái tổ hợp
 • Câu 5:

  ARN được cấu tạo từ các nguyên tố?

  • A.
   C, H, O, N và P
  • B.
   C, H, O và N
  • C.
   C, H, O và P
  • D.
   C, H, O
 • Câu 6:

  Có một thời gian các vùng trồng vải thiều trẻ em dễ bị viêm não, có bao nhiêu nhận định đúng về vấn đề này trong các vấn đề sau:

  (1) Vải thiều là ổ chứa virut gây bệnh viêm não.

  (2) Vải thiều chín có một số loài chim và côn trùng ăn, những loài này chứa virut.

  (3) Muỗi hút máu của những loài chim, côn trùng mang virut đến ăn vải thiều, đốt vào người mới gây bệnh.

 • Câu 7:

  Xác định: Virut xâm nhập từ ngoài vào tế bào thực vật  bằng cách nào?

  • A.
   Tự Virut  chui  qua thành xenlulôzơ vào tế bào
  • B.
   Qua  các vết chích  của c ôn trùng  hay qua  các vết  xước  trên cây 
  • C.
   Cả a và b đều đúng 
  • D.
   Cả  a, b, c  đều sai 
 • Câu 8:

  Ngành công nghệ vi sinh nào sau  đây có thể bị thiệt hại do hoạt động kí sinh của thể thực khuẩn ?

  • A.
   Sản  xuất  thuốc trừ sâu  sinh học 
  • B.
   Sản xuất  thuốc kháng  sinh
  • C.
   Sản xuất mì chính 
  • D.
   Cả a,b,c đều đúng
 • Câu 9:

  Cho các nhận định sau về virut ở thực vật, có bao nhiêu nhận định đúng?

  • A.
   Một trong số các con đường truyền virut ở thực vật là các vết xây xát do nông cụ bị nhiễm gây ra.
  • B.
   Hiện nay đã có thuốc chống virut ở thực vật.
  • C.
   Virut có thể truyền từ tế bào này sang tế bào khác của cùng 1 cơ thể qua các chất tiết của thể golgi.
  • D.
   Cây bị nhiễm virut thường có hình thái không thay đổi.
 • Câu 10:

  Sợi virus không có protein có khả năng gây bệnh còn gọi là?

  • A.
   virion
  • B.
   virus dinh dưỡng
  • C.
   viroid
  • D.
   provirusSource link