Trắc nghiệm Sinh học 10 Bài 29 – SINH 10 – CT


 • Câu 1:

  Cho biết: Điều nào không đúng với virus?

  • A.
   Chúng là những thứ nhỏ bé, không sống, có thể xâm nhập vào tế bào và sinh sản bên trong.
  • B.
   Chúng hoạt động giống như ký sinh trùng và có thể sống trong cơ thể vật chủ và gây hại.
  • C.
   Chúng giống như những sinh vật sống vì chúng có thể sinh sản và tạo ra nhiều vi rút hơn.
  • D.
   Chúng được tạo ra từ các tế bào.
 • Câu 2:

  Xác định: Đặc điểm nào không thể là cấu trúc gen của virut?

  • A.
   DNA sợi kép
  • B.
   DNA sợi đơn
  • C.
   Một sợi bao gồm cả RNA và DNA
  • D.
   RNA sợi đôi
 • Câu 3:

  Cho biết: Loại virus đầu tiên từng được phát hiện là gì?

  • A.
   Virus Epstein-Barr
  • B.
   Vi rút AIDS
  • C.
   Virus khảm thuốc lá
  • D.
   Rhinovirus
 • Câu 4:

  Virut tự nó không có khả năng xâm nhập vào tế bào thực vật là do cấu trúc nào sau đây?

  • A.
   Màng sinh chất.
  • B.
   Lục lạp.
  • C.
   Ti thể.
  • D.
   Thành xenlulôzơ.
 • Câu 5:

  Chọn ý đúng: Thể bọc ở virut được cấu tạo từ protein đặc biệt, nó tồn tại ở dạng?

  • A.
   Mềm
  • B.
   Khí
  • C.
   Lỏng
  • D.
   Tinh thể
 • Câu 6:

  Bộ phận nào của virut bám đặc hiệu vào thụ thể của tế bào chủ?

  • A.
   gai glicoprotein
  • B.
   vỏ ngoài
  • C.
   vỏ capsit
  • D.
   lõi
 • Câu 7:

  “Không thể nuôi virut trong môi trường nhân tạo giống như vi khuẩn ” . Đây là ý kiến đúng vì?

  • A.
   virut có phương thức sống kí sinh nội bào bắt buộc, khi đưa ra ngoài tế bào sống virut là thể vô sinh.
  • B.
   vi khuẩn có phương thức sống kí sinh nội bào bắt buộc, khi đưa ra ngoài tế bào sống vi khuẩn là thể vô sinh
  • C.
   virut có phương thức sống kí sinh nội bào bắt buộc, khi đưa ra ngoài tế bào sống virut là thể hữu sinh
  • D.
   vi khuẩn có phương thức sống kí sinh nội bào bắt buộc, khi đưa ra ngoài tế bào sống vi khuẩn là thể hữu sinh
 • Câu 8:

  Đối với virut kí sinh trên vi khuẩn, quá trình xâm nhập của chúng vào tế bào chủ diễn ra như thế nào?

  • A.
   Vỏ capsit được bơm vào tế bào chất của tế bào chủ còn axit nucleic nằm ngoài
  • B.
   Cả axit nucleic và vỏ capsit đều được bơm vào tế bào chủ.
  • C.
    Tùy trường hợp mà có thể bơm axit nucleic hoặc vỏ capsit vào trong tế bào chủ.
  • D.
   Axit nucleic được bơm vào tế bào chất của tế bao chủ còn vỏ capsit nằm bên ngoài.
 • Câu 9:

  Cho biết: Ở giai đoạn xâm nhập của Virut vào tế bào chủ xảy ra hiện tượng nào?

  • A.
   Virut  bám trên bề mặt  của tê bào chủ
  • B.
   Axit nuclêic của Virut  được  đưa  vào tê bào  chất của tế bào chủ 
  • C.
   Thụ thể của Virut liên kết với thụ thể của tế bào chủ 
  • D.
   Virut di  chuyển vào nhân của tế bào chủ 
 • Câu 10:

  Hãy cho biết: Virut từ bên ngoài xâm nhập vào tế bào thực vật thường bằng cách nào?

  • A.
   Qua vết đốt, chích của côn trùng mang virut.
  • B.
   Qua cầu nguyên sinh chất giữa các tế bào.
  • C.
   Qua tiếp xúc với không khí chứa virut.
  • D.
   Virut tự chui qua thành xenlulozo xâm nhập vào tế bào.Source link