Trắc nghiệm Sinh học 10 Bài 30 – SINH 10 – CT


 • Câu 1:

  Cho biết: Virus nào gây ra bệnh Pox nhỏ?

  • A.
   Virus Variola
  • B.
   Varicella zoster
  • C.
   Rubeola virus
  • D.
   Rhabdo virus
 • Câu 2:

  Chọn ý đúng: Các bệnh sau do vi rút gây ra?

  • A.
   Cúm
  • B.
   Sởi
  • C.
   Thương hàn
  • D.
   Cảm Cúm và Sởi
 • Câu 3:

  Các loại vaccine phòng cúm hiện nay cũng chỉ cho những kết quả rất hạn chế vì?

  • A.
   Các loại vaccine phòng cúm hiện nay cũng chỉ cho những kết quả rất hạn chế vì
  • B.
   Virus cúm hay đột biến
  • C.
   Đường đưa vaccine vào cơ thể chưa thích hợp
  • D.
   Miễn dịch thu được mang tính đặc hiệu typ
 • Câu 4:

  Virus Dengue và virus viêm não Nhật bản dễ bị mất hoạt lực bởi?

  • A.
   Thuốc kháng sinh
  • B.
   Bổ thể
  • C.
   Ethanol
  • D.
   Ether
 • Câu 5:

  Chọn ý đúng: Việc sử dụng vacxin phòng dại với mục đích điều trị là?

  • A.
   Có thể được và có hiệu quả nếu điều trị đúng sau khi nhiễm bệnh 
  • B.
   Có thể có hiệu quả ngay cả khi bệnh nhân đã biểu hiện bện dại
  • C.
   Không có hiệu quả vì thời gian ủ bệnh rất ngắn
  • D.
   Không thể được vì miễn dịch theo đươc xuất hiện chậm
 • Câu 6:

  Vacxin phòng bệnh viêm gan B có thể điều chế bằng?

  • A.
   Tổng hợp trong phòng thí nghiệm
  • B.
   Chiết xuất HBsAg từ máu bệnh nhân và người lành
  • C.
   Tái tổ hợp gen hoặc chiết xuất bằng HBsAg từ huyết thanh người lành mang HBsAg.
  • D.
   Chiết xuất từ huyết thanh người lành và gọi là recombivase
 • Câu 7:

  Cho biết: Virus gây bệnh AIDS cho người có 2 typ là?

  • A.
   HIV0 và HIV1.
  • B.
   HIV1 và HIV2.
  • C.
   HIV2 và HIV3.
  • D.
   HIV1 và HIV3.
 • Câu 8:

  Cho biết: Khi sử dụng virut làm thể truyền để chuyển gen vào tế bào thực vật thì việc đưa ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận phải bằng phương pháp?

  • A.
   Dùng súng bắn gen.
  • B.
   Tiêm gen vào ống phấn.
  • C.
    Biến nạp ADN tái tổ hợp.
  • D.
   Tải nạp.
 • Câu 9:

  Xác định: Nội dung không đúng về điểm khác nhau giữa kĩ thuật chuyển gen dùng plasmit làm thể truyền và kĩ thuật chuyển gen dùng virut làm thể truyền là?

  • A.
   thể nhận đều là vi khuẩn E.coli.
  • B.
    virut có thể tự xâm nhập vào tế bào phù hợp.
  • C.
   sự nhân lên của virut diễn ra trong nhân, sự nhân lên của plasmit diễn ra trong ở tế bào chất.
  • D.
   chuyển gen bằng virut bị hạn chế là chỉ chuyển được gen vào vi khuẩn thích hợp với từng loại virut nhất định.
 • Câu 10:

  Người ta tạo ra thuốc trừ sâu sinh học có chứa virut …… Khi màng keo tan ra, virut hoạt động và gây chết cho sâu. Điền vào chỗ trống (……) từ hoặc cụm từ nào dưới đây cho câu trên đúng nghĩa?

  • A.
   Dengue.
  • B.
   Baculo.
  • C.
   Polio.
  • D.
   HIV.Source link