Trắc nghiệm Tin học 10 Chủ đề 1 Bài 3 – TIN 10 – KN


 • Câu 1:

  Vào năm nào Việt Nam đã ban hành Bộ mã kí tự Tiếng Việt 16-bit?

  • A.
   2001
  • B.
   2017
  • C.
   2019
  • D.
   2020
 • Câu 2:

  Có bao nhiêu kiểu dữ liệu thường gặp?

 • Câu 3:

  Tập truyện tranh quen thuộc với nhiều bạn nhỏ “Đô – rê – mon” cho em dạng thông tin gì?

  • A.
   Dạng văn bản
  • B.
   Dạng âm thanh
  • C.
   Dạng hình ảnh
  • D.
   Tổng hợp hai dạng văn bản và hình ảnh
 • Câu 4:

  Để ca ngợi đất nước Việt Nam tươi đẹp ta có thể làm những hoạt động nào sau đây?

  • A.
   Viết một bài văn
  • B.
   Vẽ một bức tranh hay chụp một tấm ảnh
  • C.
   Viết một bản nhạc
  • D.
   Tất cả các hình thức trên
 • Câu 5:

  Theo em, mùi vị của món ăn ngon mẹ nấu cho em ăn là thông tin dạng nào?

  • A.
   Văn bản
  • B.
   Âm thanh
  • C.
   Hình ảnh
  • D.
   Không phải là một trong các dạng thông tin cơ bản hiện nay của tin học
 • Câu 6:

  Biểu diễn thông tin có vai trò như thế nào?

  • A.
   Truyền và tiếp nhận thông tin
  • B.
   Lưu trữ vào chuyển giao thông tin
  • C.
   Quyết định đối với mọi hoạt động thông tin và quá trình xử lý thông tin
  • D.
   Tất cả các đáp án trên
 • Câu 7:

  Bảng mã Unicode ra đời vào năm bao nhiêu?

  • A.
   2001
  • B.
   2017
  • C.
   1980
  • D.
   1990
 • Câu 8:

  Bảng mã ASCII mở rộng sử dụng bao nhiêu bit để biểu diễn một kí tự?

 • Câu 9:

  Văn bản, số, hình ảnh, âm thanh, phim ảnh trong máy tính được gọi chung là gì?

  • A.
   Lệnh
  • B.
   Chỉ dẫn
  • C.
   Thông tin
  • D.
   Dữ liệu
 • Câu 10:

  Bảng mã ASCII mở rộng có bao nhiêu ký tự?Source link