Trắc nghiệm Tin học 10 Chủ đề 6 Bài 34 – TIN 10 – KN


 • Câu 1:

  Để sản xuât một phần mềm cần bao nhiêu công đoạn?

 • Câu 2:

  Các hoạt động chính trong phát triền phần mềm là gì?

  • A.
   Lập trình
  • B.
   Tổ chức phát triển phần mềm bao gồm việc vận dụng các kiến thức
  • C.
   Quản trị dự án phát triển phần mềm
  • D.
   Tất cả đều đúng
 • Câu 3:

  Đâu là lĩnh vực mà các công việc phát triển phần mềm có thể tham gia?

  • A.
   Lập trình ứng dụng
  • B.
   Phát triển giao diện người dùng
  • C.
   Cả lĩnh vưc A và B đều đúng
  • D.
   Cả lĩnh vưc A và B đều sai
 • Câu 4:

  Đâu là ngành nghề sau khi học phát triển phần mềm có thể tham gia?

  • A.
   Giáo viên Tin học tại trường cấp 3
  • B.
   Bác sĩ đa khoa
  • C.
   Phát triển games
  • D.
   Kiến trúc sư
 • Câu 5:

  Tiếp xúc với khách hàng, tìm hiểu về yêu cầu nghiệp vụ, xây dựng hồ sơ yêu cầu của hệ thống là công việc của công đoạn nào trong sản xuât một phần mềm?

  • A.
   Phân tích hệ thống
  • B.
   Điều tra khảo sát
  • C.
   Thiết kế hệ thống
  • D.
   Lập trình
 • Câu 6:

  Hoạt động có tính bao trùm lên toàn bộ các công việc cơ bản của sản xuất phần mềm gọi là gì?

  • A.
   Người phát triển phần mềm
  • B.
   Kĩ sư phần mềm
  • C.
   Quản trị dự án phần mềm
  • D.
   Phát triển phần mềm
 • Câu 7:

  Nghề phát triển phần mềm có những yêu cầu nào về kĩ năng?

  • A.
   Có những kiến thức nhất định về toán học
  • B.
   Có những kiến thức cấu trúc dữ liệu
  • C.
   Có những kiến thức giải thuật
  • D.
   Tất cả đều đúng
 • Câu 8:

  Lập trình thuộc bước thứ mấy trong quá trình sản xuất phần mềm?

 • Câu 9:

  Công đoạn chuyển giao cần làm những việc gì?

  • A.
   Cài đặt
  • B.
   Khởi tạo dữ liệu
  • C.
   Hướng dẫn sử dụng và chuyển giao
  • D.
   Tất cả đều đúng
 • Câu 10:

  Trong quá trình sản xuất một phần mềm công đoạn thứ 5 là gì?

  • A.
   Phân tích hệ thống
  • B.
   Thiết kế hệ thống
  • C.
   Kiểm thử
  • D.
   Bảo trìSource link