Trắc nghiệm Tin học 10 Chủ đề EICT Bài 3 – TIN 10 – CD


 • Câu 1:

  Sử dụng công cụ nào để biết một bức ảnh có nền trong suốt hay không?

  • A.
   Move Tool
  • B.
   Rectangle Select hoặc Ellip Select
  • C.
   Crop
  • D.
   Eraser
 • Câu 2:

  Kênh alpha là gì?

  • A.
   Kênh lưu độ trong suốt của tất cả các điểm ảnh
  • B.
   Ảnh nguồn
  • C.
   Lớp ảnh cần xử lí
  • D.
   Ảnh không có nền trong suốt
 • Câu 3:

  Để chọn đối tượng cần tách ra khỏi nền ảnh sau khi đã thêm kênh anpha vào lớp ảnh ta thực hiện như thế nào?

  • A.
   Nháy chuột chọn công cụ Free Select, rồi bắt đầu từ một điềm bất kì trên đối tượng, lần lượt nháy chuột vào xung quanh đối tượng cần tách
  • B.
   Xóa lớp ảnh nền
  • C.
   Đảo ngược vùng chọn
  • D.
   Chọn Layer\Transform
 • Câu 4:

  Để tách ảnh khỏi nền sau khi đã chọn đối tượng cần tách ta thực hiện như thế nào?

  • A.
   Nháy chuột chọn công cụ Free Select, rồi bắt đầu từ một điểm bất kì trên đồi tượng, lần lượt nháy chuột vào xung quanh đồi tượng cần tách
  • B.
   Đảo ngược vùng chọn, xóa vùng chọn rồi bỏ chọn
  • C.
   Chọn lớp ảnh cần xử lý
  • D.
   Xóa vùng chọn rồi bỏ chọn
 • Câu 5:

  Ảnh không có nền là ảnh như thế nào?

  • A.
   Có nền màu trắng
  • B.
   Có nền màu đen
  • C.
   Có lớp nền trong suốt
  • D.
   Có nền màu xám
 • Câu 6:

  Có bao nhiêu thao tác cơ bản với kênh alpha?

 • Câu 7:

  Để ghép hai ảnh với nhau tạo thành một bức ảnh mới, nếu muồn bức ảnh đẹp hơn ta phải làm gì?

  • A.
   Đưa về nền trong suốt
  • B.
   Thay nền bằng màu trắng
  • C.
   Thay nền bằng màu đen
  • D.
   Để nguyên nền và ghép
 • Câu 8:

  Khẳng định nào sau đây là đúng khi tách ảnh?

  • A.
   Để cho đơn giản nên thiết kế các đối tượng trên cùng một lớp ảnh
  • B.
   Không nên đưa nền về trong suốt trong quá trình ghép ảnh
  • C.
   Không cần có lệnh chuyển đổi giữa đường dẫn và vùng chọn
  • D.
   Một số chi tiết của lớp ảnh có thể không nhìn thầy trong ảnh hợp thành
 • Câu 9:

  Công cụ phổ biến nhất dùng đề tách ảnh là gì?

  • A.
   Eraser
  • B.
   Free Select
  • C.
   Move Tool
  • D.
   Crop
 • Câu 10:

  Để chuyển kênh alpha 1 của lớp sang vùng chọn ta dùng lệnh nào?

  • A.
   Select\Invert
  • B.
   Layer\Transform
  • C.
   Layer\Transpareney\Alpha to Selection
  • D.
   Layer\New Layer Source link