Trắc nghiệm Tin học 7 Chủ đề 4 Bài 11 – TIN 7 – CT


 • Câu 1:

  Tác dụng của việc sử dụng cầu trúc phân cấp trong bài trình chiều là gì?

  • A.
   Nội dung được trình bày một cách rõ ràng, mạch lạc
  • B.
   Giúp người xem dễ dàng hiểu được bố cục nội dung, logic trình bày
  • C.
   Cả A và B
  • D.
   Cấu trúc phân cấp tương tự như danh sách liệt kê
 • Câu 2:

  Đâu là tên của phần mềm thiết kế bài trình chiếu?

  • A.
   MS Paint
  • B.
   MS PowerPoint
  • C.
   MS Word
  • D.
   MS Excel
 • Câu 3:

  Để thay đổi bố cục trình bày của trang chiều sau khi chọn trang chiếu ta chọn công cụ nào?

  • A.
   Newslides
  • B.
   Section
  • C.
   Reset
  • D.
   Layout
 • Câu 4:

  Lệnh nào cho phép thay đổi kí hiệu đầu mục?

  • A.
   Numbering
  • B.
   Bullets
  • C.
   Line spacing
  • D.
   Sort
 • Câu 5:

  Khi tạo bài trình chiều, em giới thiệu chủ đề của bài ở trang nào?

  • A.
   TiteSlide
  • B.
   Content Slide
  • C.
   Title Only
  • D.
   Comparison
 • Câu 6:

  Tại sao cần sử dụng cấu trúc phân cấp trong bài trình chiều?

  • A.
   Giúp nội dung được trình bày một cách rõ ràng, mạch lạc
  • B.
   Giúp người xem dễ dàng hiểu được bố cục nội dung, logic trình bày
  • C.
   Giúp máy tính hiển thị tốt hơn
  • D.
   Cả A và B
 • Câu 7:

  Trình bày nội dung theo cấu trúc phân cấp là gì?

  • A.
   Trình bày nội dung theo cấu trúc phân cấp là trình bày theo danh sách các mục ở những mức phân cấp khác nhau
  • B.
   Trình bày nội dung theo cấu trúc phân cấp là trình bày theo danh sách các mục ở những mức phân cấp giống nhau
  • C.
   Trình bày nội dung theo cấu trúc phân cấp là trình bày tất cả các nội dung thành từng đoạn riêng biệt
  • D.
   Cả 3 phương án trên đều sai
 • Câu 8:

  Các bước thay đôi kí hiệu mục phân cấp như thể nào?

  • A.
   Chọn dạng kí hiệu mong muốn; Chọn mục hoặc các mục cần thay đổi kí hiệu; Chọn Home; Nháy mũi tên ở góc phải dưới lệnh Bullets
  • B.
   Chọn mục hoặc các mục cần thay đổi kí hiệu; Nháy mũi tên ở góc phải dưới lệnh Bullets; Chọn dạng kí hiệu mong muốn; Chọn Home
  • C.
   Nháy mũi tên ở góc phải dưới lệnh Bullets; Chọn mục hoặc các mục cần thay đổi kí hiệu; Chọn Home; Chọn dạng kí hiệu mong muốn
  • D.
   Chọn mục hoặc các mục cần thay đổi kí hiệu; Chọn Home; Nháy mũi tên ở góc phải dưới lệnh Bullets; Chọn dạng kí hiệu mong muốn.
 • Câu 9:

  Cho các bước sau:

  1. Thực hiện chọn nội dung cần sao chép, thực hiện lệnh Copy

  2. Tại cửa số phần mềm soạn thảo văn bản với tệp văn bản đang mở

  3. Sau đó thực hiện lệnh Paste

  4. Nháy chuột vào nơi muốn văn bản xuất hiện

  Sắp xếp sao cho đúng trình tự sao chép dữ liệu từ tệp văn bản sang trang chiều?

  • A.
   2-1-4-3
  • B.
   2-1-3-4
  • C.
   1-2-4-3
  • D.
   1-2-3-4
 • Câu 10:

  Phần mềm nào sau đây hỗ trợ người dùng tạo cầu trúc phân cấp?

  • A.
   MS PowerPoint
  • B.
   Paint
  • C.
   AutoCAD
  • D.
   DevC++Source link