Trắc nghiệm Tin học 7 Chủ đề 4 Bài 12 – TIN 7 – CT


 • Câu 1:

  Vai trò của việc sử dụng hình ảnh trong trang trình chiều?

  • A.
   Để minh họa cho nội dung trình bày (kênh chữ, kênh tiếng)
  • B.
   Giúp bài trình chiếu trở nên sinh động, hấp dẫn
  • C.
   Giúp người nghe dễ theo dõi, dễ hiều nội dung hơn
  • D.
   Tất cả các đáp án trên
 • Câu 2:

  Để đưa hình ảnh minh họa từ tệp ảnh vào trang chiếu ta sử dụng công cụ nào?

  • A.
   Insert > Table
  • B.
   Insert > Pictures
  • C.
   Insert > Shapes
  • D.
   Insert > Chart
 • Câu 3:

  Để thay đổi bố cục trang chiều ta chọn lệnh nào?

  • A.
   Chọn Home > Layout
  • B.
   Chọn Home > Newslide
  • C.
   Chọn Insert > Layout
  • D.
   Chọn Insert > Shapes 
 • Câu 4:

  Để tạo hiệu ứng chuyên trang ta chọn dải lệnh nào?

  • A.
   Home
  • B.
   Design
  • C.
   Transitions
  • D.
   Animations
 • Câu 5:

  Sắp xếp thứ tự các bước tạo hiệu ứng động cho đối tượng trên trang chiếu sau:

  1. Chọn hiệu ứng

  2. Chọn Animations

  3. Chọn thời điểm xuất hiện, thời lượng thực hiện hiệu ứng

  4. Thay đổi thứ tự xuất hiện

  5. Chọn đối tượng

  • A.
   1-2-3-4-5
  • B.
   5-2-3-1-4
  • C.
   5-2-1-3-4
  • D.
   3-1-2-5-4
 • Câu 6:

  Có thể tạo hiệu ứng động cho các đối tượng nào?

  • A.
   Văn bản trên trang trình chiếu
  • B.
   Hình ảnh trên trang trình chiếu
  • C.
   Trang trình chiếu
  • D.
   Cả ba phương án A, B và C
 • Câu 7:

  Có mấy loại hiệu ứng động trong trang trình chiếu?

 • Câu 8:

  Thay đổi thứ tự lớp của hình ảnh, văn bản như thể nào?

  • A.
   Chọn Send Backward để đưa hình ảnh xuống dưới, Bring Forward để đưa hình ảnh lên trên; Chọn hình ảnh; Chọn Format
  • B.
   Chọn Format; Chọn hình ảnh; Chọn Send Backward để đưa hình ảnh xuống dưới, Bring Forward để đưa hình ảnh lên trên
  • C.
   Chọn hình ảnh; Chọn Format; Chọn Send Backward để đưa hình ảnh xuống dưới, Bring Forward để đưa hình ảnh lên trên
  • D.
   Chọn Format; Chọn Send Backward để đưa hình ảnh xuống dưới, Bring Forward để đưa hình ảnh lên trên.
 • Câu 9:

  Có thể thay đổi kích thước của khung ảnh bằng cách nào?

  • A.
   Không thể thay đôi kích thước
  • B.
   Vào bảng chọn Home và thay đổi kích thước
  • C.
   Kéo thả các nút tròn ở góc khung và cạnh khung
  • D.
   Kéo thả nút mũi tên ở giữa khung
 • Câu 10:

  Có mấy cách để chèn ảnh vào trang trình chiều?Source link